Betónové parkové lavičky – drevo

Parkové lavičky, Odpadkové koše

Môj dopyt 0 Môj dopyt

Betónové lavičky – drevo

Betónové lavičky sú určené na vybavenie odpočinkových zón v mestských či obecných aglomeráciách ako sú mestské parky, autobusové zastávky, športové haly a iné verejné priestranstvá. Sú vhodné do miest, kde je dôraz kladený na  odolnosť voči vandalizmu. Pri všetkých typoch lavičiek sme mysleli na ich jednoduchosť a funkčnosť, aby boli ľahko zmontovateľné a nebola potrebná odborná montáž.

Lavičky sú vyrábané s operadlom a bez operadla v prevedení na povrch, alebo do zeme. Pri všetkých lavičkách používame systém uchytenia lát pomocou pozinkovaného držiaka, ktorý dodáva lavičkám vysokú pevnosť a odolnosť.

Prednosti betónových lavičiek

  • Vysoká odolnosť proti vandalizmu
  • Jednoduchá montáž
  • Na betónové bočnice záruka 4 roky
  • Prevedenie bočníc: vymývaný betón
  • Uchytenie lát pomocou zinkovaných držiakov - max. zaistenie stability
  • Lavičky – laty 195cm splňajú normu štvormiestnych lavičiek  


    (Lavičky - dĺžka lát 195cm s hrúbkou 4 cm už v základnom prevedení !!!)

Dĺžka lát 150 cm

Dĺžka lát 195 cm