O firme JAFA BETON STYL

Parkové lavičky, Odpadkové koše

Môj dopyt 0 Môj dopyt

O firme JAFA BETON STYL

JAFA BETON STYL

JAFA BETON STYL

Firma a prevádzka JAFA BETON STYL bola založená v roku 1997, kde hlavným predmetom činnosti je výroba záhradných krbov, sedacích súprav a mestského mobiliáru (parkové lavičky, odpadkové koše apod.). Pri všetkých výrobkoch bol dôraz kladený na ich jednoduchosť a funkčnosť tak, aby boli ľahko zmontovateľné. Táto skutočnosť získala svojich spokojných zákazníkov nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku.

Prevádzka a predajňa firmy sídli v obci Pohnánec. Tu firma vybudovala areál, kde je sústredená výroba, skladovacie priestory, všetky administratívne a obchodné oddelenia aj vedenia spoločnosti. Pre zákazníkov je tu k dispozícií vzorkovňa s plným sortimentom výrobkov, ktoré firma vyrába.

Firma sa zameriava na ucelenú ponuku mestského mobiliáru. Vyrába niekoľko typov parkových laviček, odpadkových košov, váz pre mobilnú zeleň, stojanov na bicykle apod.

Touto ponukou a primeranou cenou sa firma snaží uspokojiť všetkých zákazníkov a ponúknuť to najlepšie čo vie vyrobiť.

Výrobky firmy JAFA BETON STYL na Slovensku zastupuje firma ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.

Táto firma pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2002. Jej činnosť je zameraná na podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva a mestskej doplnkovej architektúry.